niedziela, 14 kwietnia 2024r.Dziś są imieniny Bereniki, Waleriana, Justyny

Towarzystwo Przyjacioł Wsi

Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna ma już trzy lata

Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna ma już trzy lata
Na temat historii, celów i dalszych działań naszego stowarzyszenia słów kilka.

2007 rok

27 lipca 2007 roku oficjalnie zostało zarejestrowane Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna. Powołano je w ramach Programu Odnowy Wsi i początkowo liczyło już 42 osoby. Skupia ono przedstawicieli wszystkich organizacji działających na terenie naszej wsi: DFK, Związku Śląskich Kobiet Wiejskich, rady sołeckiej oraz rady parafialnej.
Działamy, aby koordynować oraz inspirować pracę mieszkańców na rzecz rozwoju naszej miejscowości, promować naszą miejscowość w środowisku lokalnym, pozyskiwać środki finansowe na rzecz rozwoju naszej miejscowości, organizować wystawy, konkury oraz imprezy artystyczne, współpracować i integrować mieszkańców. Celem TPWD jest rozwijanie i popieranie inicjatyw społecznych, rozwijanie działalności kulturowo-oświatowej, podnoszenie estetyki wsi oraz kultury życia codziennego jej mieszkańców, a w szczególności popularyzacja jej perspektyw rozwojowych oraz ochrona zabytków znajdujących się na terenie wsi.
Angażujemy się we wszystkie przedsięwzięcia organizowane na terenie naszej wsi. Zarówno fizycznie jak i finansowo.

2008 rok
Pierwszym naszym krokiem było nadanie jednej z ulic w naszej miejscowości imienia naszego byłego parafianina biskupa Franciszka Cedzicha w ramach obchodów 40-lecia nadania sakry biskupiej. Podczas odpustu parafialnego odbyło się poświęcenie przeniesionej kapliczki Św. Jana Nepomucena. Odprawiona został wtedy również uroczysta msza święta przez biskupa Jana Kopca. Dla trwałego upamiętnienia tej inicjatywy wydana została książka „Dolna Biskupa Cedzicha”. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzieki wsparciu Pana Karol Cebula.

2009 rok
W ramach kontynuacji ochodów biskupa Fr. Cedzicha zorganizowaliśmy wycieczkę do Mödlling pod Wiedniem do klasztoru ojców werbistów, gdzie kształcił się nasz biskup Franciszek Cedzich. Wyjazd odbył się dzieki realizacji  projektu „Śladami biskupa Cedzicha”, w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miejskiego .
Dolna wystartowała również w konkursie „Piękna Wieś Opolska”. Zdobyliśmy wtedy drugie miejsce w skali województwa, co było dla nas wielikm zaskoczeniem i miłą niespodzianka. Otrzymaliśmy nagrodę pieniężna w wysokości 15.000 zł.
W tym roku również zrealizowaliśmy projekt ogłoszony przez Zarzad Województwa Opolskiego w ramach „Przedsięwzięcia wspierające edukację, komunikację oraz promocje społeczności wiejskiej”
pn. „Opracowanie strony internetowej wsi Dolna oraz stworzenie ogólnodostępnej sali szkoleniowej”. W ramach realizacji projektu opracowalismy stronę internetową naszej miejscowości, spełniającą funkcję platformy komunikacji pomiędzy mieszkańcami oraz stworzylismy ogólnodostępną salę, dostosowaną  do przedsięwzięć szkoleniowych.


2010 rok
Zorganizowaliśmy wycieczkę do sanktuarium maryjnego Svatá Hora i Pragi w ramach realizacji projektu „Ściezkami miejsc życia duchowego oraz żywej wiary” w ślad za projektem „Środkowoeuropejskie Ośrodki Pielgrzymkowe”. 
Towarzystwo zaangażowało się w organizację dożynek gminnych, które odbyły się w naszej miejscowości w ogrodzie parafialnym.
Zgłosilismy zagrodę państwa Plachetka z Dolnej do konkursu „Piękna Wieś Opolska”. Zajęli oni drugie miejsce na etapie wojewódzkim. Jesteśmy im bardzo wdzięczni, że zgodzili się wziąć udział w tym konkursie, ponieważ przyczynili się oni do promocji Dolnej.
Również startowaliśmy w konkursie „Opolskie Kwitnące”. W eliminacjach gminnych zostaliśmy wyłonieni do prezentowania gminy Leśnica na szczeblu wojewódzkim tego konkursu. 20 grudnia 2010 roku odbyła się gala podsumowująca ten konkurs. Podano jedynie zwycięzców I miejsc w poszczególnych kategoriach. Nie podano dalszych miejsc. Z nieoficjalnych informacji wynika że zajęliśmy najprawdopodobniej trzecie miejsce.
Wystosowaliśmy wniosek w ramach małych projektów do stowarzyszenia „Krainy Św. Anny” pn. „Wzrost integracji oraz aktywności lokalnej społeczności poprzez organizację spotkań kulturalnych i rekreacyjnych”. Projekt jest po wstępnej weryfikacji przekazany został do Urzędu Marszałkowskiego. Teraz czekamy na  rozstrzygnięcie.

2011 rok
5 tycznia bieżącego roku w Naszym Klubie Wiejskim odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze podczas którego podsumowalismy Naszą działalność oraz wybraliśmy nowy zarząd. Wśród zgłoszonych kandydatów i na podstawie przeprowadzonego głosowania ponownie wybrany na prezesa towarzystwa został Horst Morawiec. Jako zastępcą  wybrano Brygidę Kopa, sekretarzem i skarbnikiem Irenę Barteczko, członkami zostali: Rudolf Plachetka, Wiktor Barteczko oraz Władysław Sobania. W skład komisji rewizyjnej weszli: Urszula Plachetka, Stefania Mojza oraz Jerzy Daniel.

Dalsze plany: zamierzamy zorganizować wycieczkę do Altötting w Bawarii lub Rosenthal (Różant) w ramach kontynuacji projektu „Ściezkami miejsc życia duchowego oraz żywej wiary”   którego nadrzędnym celem jest zwiedzanie  „Środkowoeuropejskich Ośrodków Pielgrzymkowych”. Nadal wspierać będziemy działania mające na celu promocję i rozwój naszej miejscowości startując w konkursach o zasięgu wojewódzkim. W 2012 roku zamierzamy zorganizować potrójną uroczystość w naszej miejscowości. Będą to obchody 5-lecia istnienia naszego towarzystwa, 710-lecia istnienia naszej miejscowości oraz I Spotkanie Byłych i Obecnych Mieszkańców Dolnej.
Warto nadmienic że za zajęcie drugiego  miejsca w konkursie „Piękna Wieś Opolska” Urząd Marszałkowski zlecił grupie studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie opracowanie wybranego przez mieszkanców Dolnej miejsce do przekształcenia i zagospodarowania w celu stworzenia Centrum Wsi z funkcją plenerowych spotkań integracyjnych. Zarząd uznał, że będą to tzw. „Padoły”, które znajdują się na działce gminnej nr 105. Jest to teren byłego stawu wiejskiego. Naszym celem jest tam stworzyć miejsce rekreacji. Projekt wykonany przez studentów przekazaliśmy Burmistrzowi Miasta i Gminy Leśnica. W dalszym etapie będziemy motywować władze gminy do złożenia projektu w ramach Odnowy Wsi na wykonanie tego obszaru, tym bardziej że nieopodal znajduje się planowana ściezka rowerowa .
Serdeczne podziękowania należą się wszystkim członkom TPWD, hojnym anonimowym sponsorom, Urzędowi Miejskiemu w Leśnicy, Leśnickiemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji oraz naszemu księdzu proboszczowi Pawłowi Felsztyńskiemu za owocną współpracę i wsparcie w realizacji przedsiewzieć TPWD.
 


Drukuj  

Wyszukiwarka