sobota, 15 czerwca 2024r.Dziś są imieniny Wita, Jolanty

Działalność TPWD

Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna

Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna to stowarzyszenie, które zostało powołane dnia 27 lipca 2007r. i obecnie liczy 43 członków, mieszkańców wsi Dolna.

Naszym mottem jest : „Aktywność i wspólna praca, mieszkańców wsi Dolna wzbogaca”

Działamy, aby:

 • koordynować oraz inspirować pracę mieszkańców na rzecz rozwoju naszej miejscowości;
 • promować naszą miejscowość w środowisku lokalnym;
 • pozyskiwać środki finansowe na rzecz rozwoju naszej miejscowości;  
 • organizować wystawy, konkury oraz imprezy artystyczne aby integrować mieszkańców;
 • współpracować i integrować mieszkańców;

 

Realizujemy swoje cele poprzez:

 •  współpracę z władzami gminnymi, powiatowymi, sołectwami, klubami sportowymi, szkołami, strażą pożarną i policją;        
 • organizowanie okresowych spotkań integracyjnych, w tym imprez okolicznościowych;
 • organizowanie festynów, festiwali, konkursów i innych imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, historycznym, sportowo-rekreacyjnym;
 • monitorowanie działań władz lokalnych, wyrażanie opinii i wnioskowanie w sprawach ważnych dla społeczności;
 • koordynowanie i organizowanie remontów oraz adaptacji obiektów zabytkowych;
 • organizowanie pracy komisji problemowych lub innych stałych bądź doraźnych organów;

     

 

  

 

 

 

Sposób reprezentacji: stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez przewodniczącego, a w jego zastępstwie przez innego uprawnionego przez zarząd członka zarządu. Oświadczenie woli w imieniu stowarzyszenia w zakresie zarządu mieniem, a także w innych sprawach statutowych stowarzyszenia składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek tego zarządu i osoba uprawniona na podstawie pełnomocnictwa (pełnomocnik). W zakresie prowadzenia bieżącej działalności stowarzyszenia, przewodniczący składa oświadczenia woli jednoosobowo.

Nazwisko lub Nazwa:

Pierwsze imię:

Funkcja/stanowisko:

MOJZA

STEFANIA

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

KOPA

BRYGIDA

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

PANKALA

AGNIESZKA

SEKRETARZ

BARTECZKO

IRENA

SKARBNIK

CEDZICH 

RUDOLF

CZŁONEK ZARZĄDU
 

 

 

  

 Kontakt
Przewodniczący Zarządu
Stefania Mojza
Dolna ul. Wiejska 34
47-100 Strzelce Opolskie,
gmina: Leśnica
powiat: strzelecki
województwo: opolskie

Nasze największe przedsięwzięcia:

13 lipca 2008 r. zorganizowaliśmy uroczystość 40-lecia nadania sakry biskupiej misjonarza Franciszka Cedzicha;  

Dla upamiętnienia tego waNasze największe przedsięwzięcia: żnego wydarzenia, Rada Miejska w Leśnicy nadała jednej z ulic nazwę imienia biskupa misjonarza oraz odsłonięto tablicę pamiątkową. Biskup Kopiec celebrujący uroczystości kościelnej poświęcił nową kapliczkę św. Nepomucena, zbudowaną przez samorząd gminy. Współgospodarzem święta był burmistrz Hubert Kurzał a udział w nim wzięli min. Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, starosta strzelecki Józef Swaczyna i brat biskupa Cedzicha- Herman Cedzich;Trwałym upamiętnieniem jubileuszu jest wydana przez Samorząd Gminy jest książka „Dolna biskupa Cedzicha”  autorstwa Piotra Smykała, której powstanie zainicjował  prezes Towarzystwa Przyjaciół Wsi Dolna;

20 – 22 czerwca 2009r. wycieczka PN. „Śladami Biskupa Franciszka Cedzicha.
Aby bliżej poznać historię Ks. Biskupa Franciszka Cedzicha, grupa parafian z Dolnej  oraz osób chętnych na czele z księdzem proboszczem Pawłem Felsztyńskim zaplanowała w dniach 20 – 22 czerwca 2009r. wycieczkę do Austrii gdzie bp Franciszek pobierał nauki oraz przyjął święcenia kapłańskie .  
Grupa zwiedziła min. bazylikę w Kahlenbergu, klasztor o.o Werbistów St. Gabriel, Stefansdom i Pałacu Schönbrunn oraz liczne atrakcje znajdujące się na terenie miasta Wiedeń oraz Klasztor  Opactwa Cystersów z Heiligenkreutz.
Wycieczka dofinansowana była dzięki uzyskanej dotacji przez TPWD Dolna w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Aktywizacja społeczno- kulturalna różnych środowisk” ogłoszonej przez Burmistrza Leśnicy.

 
Cyklicznie organizujemy imprezy:

Festyn rodzinno-sportowy na którym dzieci oraz młodzież rywalizują w różnorodnych grach i zabawach. Odbywają się rozgrywki piłki nożnej oraz siatkówki oraz wiele innych atrakcji min. pokaz strażacki, pokaz grupy tanecznej dziewcząt z Dolnej, przejażdżki bryczką. Festyn kończy zabawa taneczna do białego rana.Dożynki Wiejskie
Nasza miejscowość Dolna jest wsią typowo rolniczą. Dlatego też wielkim wydarzeniem jest coroczne obchodzenie „Dożynek”.
Uroczystość rozpoczyna wymarsz korowodu dożynkowego spod domu starostów dożynkowych, kolejno przejście ulicami wioski do kościoła, gdzie odbywa się Msza Św. w podziękowaniu za plony. W tym dniu mieszkańcy wioski, przedstawiciele władz gminy Leśnica oraz zaproszeni goście spotykają się w godzinach popołudniowych w namiocie usytuowanym na placu plebanii, aby wspólnie biesiadować uroczystość dożynkową. Uczestnicy, przy kawie i kołaczu śląskim podziwiają występy artystyczne swoich milusińskich a także zaproszonych artystów. Uroczystość kończy zabawa dożynkowa.

 

 Całoroczne prace społeczne na rzecz rozwoju wsi pochłaniają mieszkańcom wiele godzin. W poprzednich latach wykonano min. remont tablic ogłoszeniowych, drewnianą podłogę taneczną w jednym z budynków gospodarczych na plebanii, upiększamy wioskę, sadzimy krzewy ozdobne, dbamy o wygląd i  estetykę wsi.
 


Drukuj  

Wyszukiwarka