środa, 29 maja 2024r.Dziś są imieniny Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

Zarząd DFK

DFK / TSKN

DFK (Deutscher Freundschaftskreis) Dolna, formalnie: Koło Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, działa w Dolnej od 1990 roku. Celami statutowymi towarzystwa są krzewienie, popularyzacja, rozwój oświaty, kultury i sztuki niemieckiej, a także współpraca z władzami regionalnymi w zakresie różnych aspektów związanych z językiem i kulturą niemiecką.

SKŁAD ZARZĄDU                                                                                       SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Wiktor Barteczko – Przewodniczący Zarządu                                          1. Brygida Kopa
2. Antoni Daniel – Zastępca Przewodniczącego                                          2. Izabella Sotor
3. Irena Barteczko – Skarbnik                                                                  
4. Bertold Ploch - Członek
5. Elżbieta Barteczko - Członek
6. Lidia Koj – Członek


DZIAŁALNOŚĆ KOŁA DFK DOLNA

Od początku istnienia nasze Koło DFK było silną i aktywną grupą. Jedną z pierwszych inicjatyw było wprowadzenie niemieckojęzycznej mszy niedzielnej. Takowa sprawowana jest do dnia dzisiejszego. 

Szczególnie uroczyście obchodzone są w naszym kole: Dzień Matki oraz Bożonarodzeniowe Spotkania Opłatkowe i spotkanie ze Św. Marcinem.

Obchody tych świąt uatrakcyjnione są występami artystycznymi naszych dzieci, które prezentują zawsze ciekawy repertuar, wzbogacony piosenkami i wierszami.Te przedsięwzięcia już na stałe wpisały się w coroczny kalendarz imprez naszej wsi.

Nie poprzestajemy jednak na tym, co już znane i organizowane od lat - ciągle podejmujemy również nowe wyzwania!

Drukuj  

Wyszukiwarka