Świetlica wiejska

W 2005 roku w ramach programu odnowy wsi, nastąpiła adaptacja wolnych pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej na potrzeby Świetlicy wiejskiej, oraz utworzono nowe sale zajęć dla oddziału Przedszkola.

 

 

  

W świetlicy wiejskiej organizowane są spotkania wiejskie oraz systematycznie raz w tygodniu dobywają się zajęcia aerobiku, nauki języka niemieckiego oraz angielskiego, zajęcia plastyczne oraz kurs tańca dla dzieci.

 

 

 

 

Świetlica wiejska wyposażona jest w podstawowy sprzet gospodarstwa domowego z przeznaczeniem na organizację spotkań tj. zestaw obiadowo- kawowy dla ok. 50 osób, zmywarka, piec elektryczny itp.
Sala spotkań może pomieścić około 60 osób.
W budynku znajdują się również ubikacje oddzielne dla mężczyzn i dla kobiet.

 

 

 

Corocznie, cyklicznie już organizowane są spotkania na dzień kobiet, spotkanie opłatkowe czy mikołajki.
W pomieszczeniach tych odbywają się również posiedzenia członków Koła Mniejszości Niemieckiej, Towarzystwa Przyjaciół Wsi Dolna oraz Związku Śląskich Kobiet, które aktywnie działają na rzecz rozwoju naszej wioski.